0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Seson­ki­herk­ku­ja yri­tyk­sil­le

Tar­vit­set­ko her­kul­li­set pala­ve­rie­väät, yllä­tys­ko­rit koko hen­ki­lös­töl­le kotiin­kul­je­tet­tui­na tai tori­hen­kis­tä myyn­ti­paik­kaa tai kah­vi­laa tapah­tu­maa­si?

Meil­tä saat her­kul­li­set ja seson­gin­mu­kai­set tar­jot­ta­vat pie­neen kuin suu­reen­kin tar­pee­seen. Tilaa­mal­la meil­tä tuet samal­la myös suo­ma­lai­sia pien­tuot­ta­jia.

 

TAR­JOAM­ME

 • Seson­gin­mu­kai­set korit, jot­ka koo­taan toi­veit­te­si mukaan — kat­so esi­merk­ki­nä net­ti­kaup­pam­me Kesän maku­ko­ri ja Pik­nik-kori!
 • Seson­gin herk­ku­lä­he­tys toi­mis­tol­le vii­koit­tain / kuu­kausit­tain
 • Kah­vi­tar­joi­lut ja pala­ve­rie­väät kokouk­siin
 • Lah­ja­kor­tit Seson­ki­puo­tiin hen­ki­lö­kun­nal­le­si
 • Kah­vi­la- tai myyn­ti­paik­ka tapah­tu­maa­si

Toi­min­tam­me läh­tö­koh­tia ovat hyvä pal­ve­lu, laa­duk­kaat koti­mai­set raa­ka-aineet,
rau­tai­nen ammat­ti­tai­to sekä pit­kät perin­teet.

Puo­tim­me sijait­se­vat kaup­pa­kes­kus Kaa­res­sa ja Hert­sis­sä, ja teem­me myös kotiin­kul­je­tet­tu­na pää­kau­pun­ki­seu­dun alu­eel­le
(Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­niai­nen, Kirk­ko­num­mi).

Ota yhteyt­tä tilaus­lo­mak­keel­la,
niin rää­tä­löi­dään yhdes­sä juu­ri teil­le sopi­va pal­ve­lu!

Suo­sim­me koti­mai­sia
pien­tuot­ta­jia ja tun­nem­me
ruo­kam­me alku­pe­rän.

Mitä herk­ku­ja sai­si olla?

SUO­LAI­SET
 • Sor­san lei­po­mon Lipe­rin kar­ja­lan­pii­ra­kat pais­te­taan sama­na päi­vä­nä ja pääl­le levi­te­tään muna­voi­ta, graa­vi­loh­ta tai vegaa­nis­ta puna­juu­ri­hum­mus­ta.
 • Muut kar­ja­lai­set her­kut Sor­san lei­po­mos­ta, rönt­tö­nen ja sult­si­na
 • Pok­ro­van luos­ta­rin her­kut — kaa­li­pii­ra­kat, bors­si­keit­to, hapan­kaa­li­sa­laat­ti ja sie­ni­sa­laat­ti
 • Mau­kas Seson­ki­puo­tin oma peru­na­sa­laat­ti ja hir­vi­pul­lat
 • Perin­tei­set tori­li­hik­set ja munk­ki­pos­sut
 • Suo­lai­set pii­ra­kat: mie­let­tö­män mehe­vä feta-pinaat­ti­pii­rak­ka sekä iha­nan juus­toi­nen kink­ku­pii­rak­ka ovat bra­vuu­rei­tam­me!
MAKEAT
 • Seson­gin mar­jat — man­si­kat, pen­sas­mus­ti­kat, vadel­mat, kir­si­kat!
 • Mah­dot­to­man peh­meät Hal­meen lei­po­mon munk­ki­pos­sut ome­na­hil­lo­täyt­teel­lä
 • Perin­tei­set pul­lat: kor­va­puus­tit, voi­sil­mä­pul­lat, rah­ka­pul­lat, mus­tik­ka­pul­lat…
 • Seson­ki­puo­din omat munk­ki­rin­ke­lit
 • Pok­ro­van luos­ta­rin ome­na­tort­tu
JUO­MAT
 • Seson­ki­puo­din tuo­re­paah­det­tu kah­vi
 • Pok­ro­van luos­ta­rin leh­muk­sen­kuk­ka­tee
 • Seson­ki­puo­din omat juh­la­juo­mat lakan ja vadel­man makui­si­na
 • Lak­ka­li­mo­na­di
 • Loh­ja­lai­set ome­na­me­hut

Kai­paat­ko lisää ins­pi­raa­tio­ta seson­ki­tuot­tei­siin?

Tie­sit­kö että…?

Etsim­me jat­ku­vas­ti laa­duk­kai­den vihan­nes­ten, mar­jo­jen ja hedel­mien vil­je­li­jöi­tä yhteis­työ­kump­pa­neik­si. Otat­han mei­hin yhteyt­tä!