0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Rak­kaat asiak­kaat ja yhteis­työ­kump­pa­nit ❤️

Meil­lä on teil­le uuti­sia. Olem­me ensi vii­kol­la vii­meis­tä viik­koa auki kaup­pa­kes­kus Redis­sä. Vii­mei­nen aukio­lo­päi­väm­me on lau­an­tai­na 2.3.2019 (klo 19.00 asti). Kai­kes­ta huo­li­mat­ta, toi­min­tam­me jat­kuu ja poh­dim­me par­hail­laan uusia mah­dol­li­suuk­sia. Seson­ki­puo­ti jat­kaa toi­min­taan­sa aina­kin seu­raa­vis­sa pai­kois­sa:

? Teu­ras­ta­mon herk­ku­mark­ki­nat (ympä­ri­vuo­ti­ses­ti; seu­raa­vat mark­ki­nat pää­siäi­se­nä 13. — 14.4.2019)
? Kesä­to­ri / Ale­pa, Lin­tu­vaa­ra (1.5. — 31.9.2019)
? Lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­si (kevääl­lä 2020)

Ter­ve­tu­loa Seson­ki­puo­din Redi-läk­sä­rei­hin olut­ra­vin­to­la Haa­viin la 2.3. klo 19.00 alkaen. Läk­sä­rei­den Face­book-tapah­tu­ma löy­tyy tääl­tä: https://www.facebook.com/events/464881511002461/ ✨

Ter­ve­tu­loa vie­lä ensi vii­kol­la herk­kuos­tok­sil­le meil­le Rediin ja tul­kaa ihmees­sä moik­kaa­maan mei­tä Haa­viin ?