0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Kotiruuat

Yli 30 € ostok­siin ilmai­nen kotiin­kul­je­tus pää­kau­pun­ki­seu­dul­le (Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­niai­nen)! Tilauk­set jo seu­raa­val­le arki­päi­väl­le, kun tilaat klo 12 men­nes­sä. Teem­me toi­mi­tuk­sia ti-la klo 8–20 välil­lä. Toi­mi­tuk­set teh­dään kol­men tun­nin aikaik­ku­nois­sa (8–12, 12–16 ja 16–20).

Voit toi­voa halua­ma­si aikaik­ku­naa Lisä­tie­toa-osios­sa tilaus­ta teh­des­sä­si ja pyrim­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan toi­mit­ta­maan tilauk­sen kysei­se­nä aika­na.
Lähe­täm­me kul­je­tus­ta edel­li­se­nä päi­vä­nä säh­kö­pos­tin kul­je­tuk­sen aika­tau­luis­ta.

Näytetään kaikki 8 tulosta