0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Sesonkipuoti glögi Kannelmäki

Jou­lu se vain lähes­tyy! Seson­ki­puo­dil­la jou­lun mer­kit ovat jo alka­neet näkyä, kun tis­ki alkaa pik­ku hil­jaa täyt­ty­mään toi­nen tois­taan iha­nim­mis­ta jou­lu­her­kuis­ta. Lisäk­si olem­me innol­la avan­neet jou­lu­ky­län kaup­pa­kes­kus Kaa­ren pihal­le — tar­jol­la ponia­je­lua lap­sil­le, glö­gi­kah­vi­la sekä kuusi­kaup­pa!

Haluam­me hel­pot­taa asiak­kai­dem­me jou­lua ja tuo­da jou­lu­her­kut hel­pos­ti saa­ta­vil­le. Laa­jas­sa vali­koi­mas­sam­me tule­vat esil­le pien­tuot­ta­jien käsin­teh­dyt tuot­teet, joten tuke­mal­la kaup­paam­me tuet myös kym­me­niä pien­tuot­ta­jia ympä­ri Suo­mea.

Ja mitä kaik­kea meil­tä löy­tyy­kään! Huip­pu­laa­duk­kaat ja her­kul­li­set mar­jaglö­git, rääk­ky­lä­läi­sen koti­lei­po­mo Isa­bel­lan kukot, loh­ja­lai­set ome­na­me­hut, mei­dän omat huna­jat ja sina­pit, Lin­nan maren­git ja Chjo­kon suklaat. Lisäk­si huip­pusuo­si­tut Lipe­rin Sor­san lei­po­mon aidot kar­ja­lan­pii­ra­kat sekä Pok­ro­van Luos­ta­rin tuot­teet, kuten kaa­li­pii­ra­kat, vie­vät kie­len men­nes­sään. Jou­lu­pöy­tään meil­lä on lisäk­si sie­ni­sa­laat­tia niin ikään Pok­ro­van luos­ta­ris­ta, jou­lu­laa­ti­koi­ta sekä puo­luk­ka­sur­vos­ta. Myös Seson­ki­puo­din kah­vi­la tar­jo­aa lou­naak­si rii­si­puu­roa ja jäl­ki­ruu­ak­si mais­tu­vat jou­lu­tor­tut ja Seson­ki­puo­din käsin­teh­dyt pipar­ka­kut.

Kaa­ren kaup­pa­kes­kuk­sen etu­pi­hal­le avaam­me jou­lu­kuuk­si sym­paat­ti­sen jou­lu­ky­län, jon­ka kah­vi­lan glö­gi läm­mit­tää jokai­sen vilu­kis­san — pipa­rin kera, tot­ta kai! Lap­set pää­se­vät kokei­le­maan ponia­je­lua ja samal­la voit hank­kia käte­väs­ti jou­lu­kuusen kotiin. Myym­me jou­lu­kuusia myös net­ti­kau­pas­sam­me, pää­set sin­ne tääl­tä.

Me ja not­ku­vat jou­lu­herk­ku­tis­kim­me olem­me pai­kal­la myös Teu­ras­ta­mon jou­lu­mark­ki­noil­la. Tar­kem­mat tie­dot ja aika­tau­lut löy­dät pos­tauk­sen lopus­ta.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa käy­mään! Seu­raat­han mei­tä myös Ins­ta­gra­mis­sa ja Face­boo­kis­sa, niin pysyt ajan tasal­la Seson­ki­puo­din uusis­ta tuu­lis­ta!

Poniratsastus Sesonkipuoti

Seson­ki­puo­din jou­lu­ky­lä kaup­pa­kes­kus Kaa­ren etu­pi­hal­la
1. — 23.12.2019
ma-pe klo 10 — 20 / la klo 10 — 19 / su klo 11 — 18
Face­book-tapah­tu­ma

Seson­ki­puo­ti
ma-pe klo 9 — 21 / la klo 9 — 19 / su klo 11 — 18

Seson­ki­puo­din kah­vi­la
ma-pe klo 8 — 20 / la klo 8 — 19 / su klo 10 — 18

Jou­lun ajan poik­keus­au­kio­loa­jat puo­dil­la ja kah­vi­las­sa

2.11. Pyhäin­päi­vä klo 11–18
6.12. Itse­näi­syys­päi­vä klo 11–18
24.12. Jou­lu­aat­to klo 8–12
25.12. Jou­lu­päi­vä sul­jet­tu
26.12. Tapa­nin­päi­vä klo 11–18
31.12. Uuden­vuo­de­naat­to klo 9/10–18
1.1.2020 Uuden­vuo­den­päi­vä sul­jet­tu
6.1.2020 Lop­piai­nen klo 11–18

Teu­ras­ta­mon jou­lu­mark­ki­nat
14. — 15.12.2019
la klo 10 — 17 / su klo 11 — 17
Face­book-tapah­tu­ma

Riisipuuro Kannelmäki Kauppakeskus Kaari