0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Meil­lä on mah­ta­via uuti­sia: avaam­me uuden Seson­ki­puo­din lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­siin Hel­sin­gin Hert­to­nie­meen 19.3.2020! Lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­si raken­tuu uuden Pris­man ja jo ole­mas­sa ole­van Mega­hert­sin pal­ve­lui­den ympä­ril­le.

Laa­jen­ta­mi­nen uuteen Seson­ki­puo­tiin on merk­ki sii­tä, että tori­tun­nel­mal­le on kysyn­tää. Tuom­me muka­nam­me tuu­lah­duk­sen aitoa tori­pal­ve­lua ja elä­mää!”

Bet­ti­na, Seson­ki­puo­din omis­ta­ja

Uusi Seson­ki­puo­ti tulee ole­maan puo­din ja kah­vi­lan ris­tey­tys, tut­tuun tapaan iha­nia tori­herk­ku­ja pul­lol­laan! Vali­koi­maan kuu­luu perin­tei­siä Sor­san koti­lei­po­mon kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta, loh­ja­lai­sia räsy­mat­to­ja, Pok­ro­van luos­ta­rin bors­si­keit­toa ja kaa­li­pii­ra­koi­ta, koti­lei­po­mo Isa­bel­lan kala­kuk­ko­ja Rääk­ky­läs­tä sekä van­han ajan aito­ja tori­li­hik­siä. Kesän lähes­tyes­sä puo­tiim­me tulee tar­jol­le iha­nia suo­ma­lai­sia mar­jo­ja, tuo­re­tuot­tei­ta ja pal­jon muu­ta. Me ollaan niin innois­sam­me, että saa­daan tuo­da tori­fii­lis­tä myös Hert­to­nie­meen! Kuun­te­lem­me her­käl­lä kor­val­la myös asiak­kai­dem­me toi­vei­ta, joten jos sinul­la on ideoi­ta, mitä tuot­tei­ta voi­sim­me ottaa vali­koi­miim­me, otam­me nii­tä mie­lel­läm­me vas­taan.

Näh­dään pian Hert­sis­sä!

Tääl­tä pää­set luke­maan lisää meis­tä Hert­sin artik­ke­lis­ta:
“Seson­ki­puo­ti tuo tori­kau­pan sisä­ti­loi­hin ja hur­maa aidol­la asia­kas­pal­ve­lul­laan”

Osal­lis­tu myös Hert­sin jär­jes­tä­mään kil­pai­luun, jos­ta voit voit­taa 60 euron lah­ja­kor­tin uuden Hert­sin liik­kei­siin! Arvon­ta on käyn­nis­sä ke 29.1. asti.

Lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­sin osoi­te on: Lin­nan­ra­ken­ta­jan­tie 2, 00880 Hel­sin­ki

Tie­dok­si myös kaup­pa­kes­kus Kaa­ren asiak­kail­le: Ei hätää, Kaup­pa­kes­kus Kaa­ren Seson­ki­puo­ti ja kah­vi­la jat­ka­vat tut­tuun tapaan pal­ve­lua Kan­nel­mäes­sä!

Seu­raa Seson­ki­puo­tia myös somes­sa — siel­tä löy­dät ajan­koh­tai­sim­man tie­don!

Face­book

Ins­ta­gram

Sesonkipuoti marjat Helsinki