0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Kaup­pa

Seson­ki­puo­din her­kut nyt kotiin­kul­je­tuk­sel­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­le (Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­niai­nen). Yli 30 € tilauk­siin ilmai­nen kotiin­kul­je­tus!

Teem­me toi­mi­tuk­sia maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin klo 9–18. Toi­mi­tuk­set ovat mah­dol­li­sia jo seu­raa­val­le päi­väl­le, kun tilaat vii­meis­tään klo 12 men­nes­sä.
Tie­tyt tuot­teet tulee tila­ta jo paria päi­vää aiem­min, kat­sot­han tuo­te­koh­tai­set tie­dot.

Eikö net­ti­ti­laus onnis­tu­nut? Tilauk­set ovat mah­dol­li­sia myös säh­kö­pos­til­la kaari@sesonkipuoti.fi tai puhe­li­mel­la 040 679 4007.