0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Mis­tä löy­tää aito­ja kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta Hel­sin­gis­tä? No meil­tä! Puo­dis­sam­me on joka päi­vä myyn­nis­sä uuni­tuo­rei­ta kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta, jot­ka teh­dään Poh­jois-Kar­ja­las­sa, Lipe­ris­sä — kuu­lui­sas­sa A‑L Sor­san koti­lei­po­mos­sa.

Pii­ra­kat toi­mi­te­taan meil­le raa­ka­pa­kas­tee­na ja me pais­tam­me ne Seson­ki­puo­din tori­kah­vi­las­sam­me her­kul­li­sen mehe­vik­si. Pääl­le kun vie­lä sipai­see vähän muna­voi­ta niin jo on aika­moi­nen herk­ku val­mis! Kysei­set kar­ja­lan­pii­ra­kat ovat eri­tyi­sen suo­sit­tu­ja Tuo­maan jou­lu­mark­ki­noil­la, mut­ta meil­tä näi­tä saa ympä­ri vuo­den.

Kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta on mah­dol­lis­ta saa­da myös raa­ka­pa­kas­tee­na. Makui­na 12 kpl pus­seis­sa on rii­si ja peru­na sekä 30 kpl pus­seis­sa lak­too­si­ton rii­si ja ohra. Lisäk­si meil­tä löy­tyy poro­pii­ra­koi­ta, jois­sa rii­sin jouk­koon on ripo­tel­tu kyl­mä­sa­vu­po­roa. Mei­dän kaut­tam­me saa myös meil­lä käsin­teh­tyä, her­kul­lis­ta muna­voi­ta.

Ter­ve­tu­loa pii­rak­kaos­tok­sil­le Kaa­reen! Seson­ki­puo­tim­me sijait­see Kaa­ren 1. ker­rok­ses­sa Pris­man kas­so­ja vas­ta­pää­tä, ja Seson­ki­puo­ti-kah­vi­lam­me on osa Kaa­ren ravin­to­la­maa­il­maa. Osoi­te on Kan­te­let­ta­ren­tie 1. 

Maa­lis­kuus­sa 19.3. laa­jen­nam­me myös lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­siin Hert­to­nie­meen, näh­dään siel­lä!

Kar­ja­lan­pii­ra­koi­den tilauk­set

Meil­tä saa tilat­tua kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta myös juh­liin ja arkeen! Voi vara­ta ennak­koon joko pais­te­tut tai raa­ka­pa­kas­te­tut pii­ra­kat joko:

  • Soit­ta­mal­la puo­din puhe­li­nu­me­roon: 040 1366 609
  • Säh­kö­pos­til­la info@sesonkipuoti.fi
  • Tule pii­pah­ta­maan puo­dil­la Kaa­res­sa teke­mäs­sä tilaus

Tilauk­sen yhtey­des­sä sovi­taan nou­to­päi­väs­tä ja ‑ajas­ta.