0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Jou­lu kol­kut­te­lee jo oven taka­na! — Meil­tä löy­dät pien­tuot­ta­jien huip­pu­laa­duk­kaat ja her­kul­li­set glö­git, mehut, säi­lyk­keet, kukot, huna­jat, makei­set, tuo­re­her­kut ja mm. Lipe­rin aidot kar­ja­lan­pii­ra­kat sekä Pok­ro­van Luos­ta­rin tuot­teet. Jär­jes­täm­me myös jou­lu­kuusi­myyn­tiä osas­sa tapah­tu­mis­ta, jois­sa olem­me muka­na (muu­toin loh­ja­lai­set jou­lu­kuuset tilauk­ses­ta).

Lah­joi­ta hyvää — Teem­me yhteis­työ­tä Hope ry:n kans­sa ja mei­dän kaut­ta voit lah­joit­taa vähä­va­rai­sel­le per­heel­le jou­lu­kuusen, herk­ku­ko­rin tai lah­ja­kor­tin puo­tiim­me. Kysy lisää myy­mä­läs­täm­me tai säh­kö­pos­tit­se info@sesonkipuoti.fi.

Herk­ku­lah­jat tapah­tu­mis­ta — Olem­me muka­na mark­ki­na­ta­pah­tu­mis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Koko­sim­me alle lis­tan tapah­tu­mis­ta, jois­sa olem­me muka­na. Tar­kem­mat tie­dot tapah­tu­mis­ta löy­tyy link­kien takaa. Lisäk­si löy­dät mei­dät totu­tus­ti kaup­pa­kes­kus Redis­tä K1-ker­rok­ses­ta herk­ku­to­ril­ta.

Redin jou­lu­na­vaus lau­an­tai­na 1.12.2018 klo 10.00 alkaen (Face­book ‑tapah­tu­ma)

Vuo­saa­ren jou­lu­pol­ku lau­an­tai­na 1.12.2018 klo 12.00 — 17.00 (Face­book ‑tapah­tu­ma)

Wan­han Sata­man jou­lu 5. — 9.12.2018 (Face­book ‑tapah­tu­ma) — jou­lu­kuusi­myyn­ti

Teu­ras­ta­mon Jou­lu­na­vaus lau­an­tai­na 8.12.2018 (Face­book ‑tapah­tu­ma) - jou­lu­kuusi­myyn­ti

Por­voon Tai­de­teh­taan Jou­lu­mark­ki­nat 14.–16.12.2018 (Face­book ‑tapah­tu­ma & net­ti­si­vut)

Teu­ras­ta­mon Jou­lu­mark­ki­nat 15.–16.12.2018 (Face­book ‑tapah­tu­ma)

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa herk­kuos­tok­sil­le tapah­tu­miin sekä Rediin!