0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Kaa­ren ava­jai­set 1.4.

Kaa­ren ava­jai­set 1.4.

Seson­ki­puo­ti avaa oven­sa jäl­leen maa­nan­tai­na 1.4. Kaup­pa­kes­kus Kaa­res­sa! Löy­dät mei­dät Pris­man kas­so­ja vas­ta­pää­tä. Näh­dään Kaa­res­sa! 🙂

Vii­meis­tä vie­dään Redis­sä

Vii­meis­tä vie­dään Redis­sä

Rak­kaat asiak­kaat ja yhteis­työ­kump­pa­nit ❤️

Meil­lä on teil­le uuti­sia. Olem­me ensi vii­kol­la vii­meis­tä viik­koa auki kaup­pa­kes­kus Redis­sä. Vii­mei­nen aukio­lo­päi­väm­me on lau­an­tai­na 2.3.2019 (klo 19.00 asti). Kai­kes­ta huo­li­mat­ta, toi­min­tam­me jat­kuu ja poh­dim­me par­hail­laan uusia mah­dol­li­suuk­sia. Seson­ki­puo­ti jat­kaa toi­min­taan­sa aina­kin seu­raa­vis­sa pai­kois­sa:

? Teu­ras­ta­mon herk­ku­mark­ki­nat (ympä­ri­vuo­ti­ses­ti; seu­raa­vat mark­ki­nat pää­siäi­se­nä 13. — 14.4.2019)
? Kesä­to­ri / Ale­pa, Lin­tu­vaa­ra (1.5. — 31.9.2019)
? Lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­si (kevääl­lä 2020)

Ter­ve­tu­loa Seson­ki­puo­din Redi-läk­sä­rei­hin olut­ra­vin­to­la Haa­viin la 2.3. klo 19.00 alkaen. Läk­sä­rei­den Face­book-tapah­tu­ma löy­tyy tääl­tä: https://www.facebook.com/events/464881511002461/ ✨

Ter­ve­tu­loa vie­lä ensi vii­kol­la herk­kuos­tok­sil­le meil­le Rediin ja tul­kaa ihmees­sä moik­kaa­maan mei­tä Haa­viin ?

Redin jou­lu­kuusi­ky­lä — Teu­ras­ta­mon Hal­loween mar­ket; toteu­tam­me mark­ki­noi­ta, herk­ku­ta­pah­tu­mia ja ‑tore­ja

Redin jou­lu­kuusi­ky­lä — Teu­ras­ta­mon Hal­loween mar­ket; toteu­tam­me mark­ki­noi­ta, herk­ku­ta­pah­tu­mia ja ‑tore­ja

Onko tapah­tu­ma­si vail­la pirs­kah­te­le­vaa tori­mei­nin­kiä ja koti­mai­sia pien­tuot­ta­jien herk­ku­ja? Toteu­tam­me monen­lai­sia herk­ku­ta­pah­tu­mia ja tori­myyn­te­jä toi­vei­den mukaan.

Syk­syl­lä 2018 olim­me muka­na toteut­ta­mas­sa kaup­pa­kes­kus Redin Jou­lu­kuusi­ky­lää sekä toteu­tim­me Teu­ras­ta­mol­la Hal­loween mar­ke­tin.

Ilmian­na tapah­tu­ma­si info(a)sesonkipuoti.fi ja pyy­dä mei­tä mukaan! Voit myös pyy­tää tar­jous­ta kokous­her­kuis­ta.

Jou­lu­tun­nel­maan virit­täy­ty­mis­tä

Jou­lu­tun­nel­maan virit­täy­ty­mis­tä

Jou­lu kol­kut­te­lee jo oven taka­na! — Meil­tä löy­dät pien­tuot­ta­jien huip­pu­laa­duk­kaat ja her­kul­li­set glö­git, mehut, säi­lyk­keet, kukot, huna­jat, makei­set, tuo­re­her­kut ja mm. Lipe­rin aidot kar­ja­lan­pii­ra­kat sekä Pok­ro­van Luos­ta­rin tuot­teet. Jär­jes­täm­me myös jou­lu­kuusi­myyn­tiä osas­sa tapah­tu­mis­ta, jois­sa olem­me muka­na (muu­toin loh­ja­lai­set jou­lu­kuuset tilauk­ses­ta).

Lah­joi­ta hyvää — Teem­me yhteis­työ­tä Hope ry:n kans­sa ja mei­dän kaut­ta voit lah­joit­taa vähä­va­rai­sel­le per­heel­le jou­lu­kuusen, herk­ku­ko­rin tai lah­ja­kor­tin puo­tiim­me. Kysy lisää myy­mä­läs­täm­me tai säh­kö­pos­tit­se info@sesonkipuoti.fi.

Herk­ku­lah­jat tapah­tu­mis­ta — Olem­me muka­na mark­ki­na­ta­pah­tu­mis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Koko­sim­me alle lis­tan tapah­tu­mis­ta, jois­sa olem­me muka­na. Tar­kem­mat tie­dot tapah­tu­mis­ta löy­tyy link­kien takaa. Lisäk­si löy­dät mei­dät totu­tus­ti kaup­pa­kes­kus Redis­tä K1-ker­rok­ses­ta herk­ku­to­ril­ta.

Redin jou­lu­na­vaus lau­an­tai­na 1.12.2018 klo 10.00 alkaen (Face­book ‑tapah­tu­ma)

Vuo­saa­ren jou­lu­pol­ku lau­an­tai­na 1.12.2018 klo 12.00 — 17.00 (Face­book ‑tapah­tu­ma)

Wan­han Sata­man jou­lu 5. — 9.12.2018 (Face­book ‑tapah­tu­ma) — jou­lu­kuusi­myyn­ti

Teu­ras­ta­mon Jou­lu­na­vaus lau­an­tai­na 8.12.2018 (Face­book ‑tapah­tu­ma) - jou­lu­kuusi­myyn­ti

Por­voon Tai­de­teh­taan Jou­lu­mark­ki­nat 14.–16.12.2018 (Face­book ‑tapah­tu­ma & net­ti­si­vut)

Teu­ras­ta­mon Jou­lu­mark­ki­nat 15.–16.12.2018 (Face­book ‑tapah­tu­ma)

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa herk­kuos­tok­sil­le tapah­tu­miin sekä Rediin!

Kar­mai­se­vat herk­ku­ter­vei­set Redis­tä!

Koh­ta on pelot­ta­vin aika vuo­des­ta, olet­ko val­mis? Meil­tä Redin Seson­ki­puo­dis­ta löy­dät kar­mean mauk­kaat Hal­loween-kur­pit­sat ja pal­jon mui­ta juh­laan sopi­via herk­ku­ja.

Itse Redis­sä jär­jes­te­tään Hal­loween-tapah­tu­ma ke 31.10. jol­loin kaup­pa­kes­kuk­ses­sa kum­mit­te­lee ja tapah­tuu jän­niä.

Jat­kam­me Hal­lowee­nia Teu­ras­ta­mon herk­ku­mark­ki­noil­la pe ja la 2.–3.11. Teu­ras­ta­mon Hal­loween mark­ki­noi­den ohjel­man löy­dät täs­tä: https://www.facebook.com/events/499815587111721/

halloween