0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Seson­ki­puo­ti blo­gi

Tule meil­le töi­hin iloi­sek­si seson­ki­puo­ti­lai­sek­si!

Tule meil­le töi­hin iloi­sek­si seson­ki­puo­ti­lai­sek­si!

Haem­me vaki­tui­sia ja osa-aikai­sia myy­jiä sekä kah­vi­la­työn­te­ki­jöi­tä Seson­ki­puo­ti-myy­mä­löi­hin! Seson­ki­puo­ti on kas­va­va ympä­ri­vuo­ti­nen tori­kaup­pa ja ‑kah­vi­la­ket­ju. Haem­me sekä kokoai­kai­sia että osa-aikai­sia myy­jiä ja kah­vi­la­työn­te­ki­jöi­tä uusiin toi­mi­pis­tei­siim­me ja…

lue lisää
Pää­siäi­sen her­kut kotiin­kul­je­tuk­sel­la

Pää­siäi­sen her­kut kotiin­kul­je­tuk­sel­la

Aurin­kois­ta kevät­tä Seson­ki­puo­dis­ta! Olem­me lait­ta­neet vii­me viik­koi­na net­ti­kaup­paa pys­tyyn koval­la tohi­nal­la ja tuot­tei­ta lisäil­lään yhä lähes päi­vit­täin, jot­ta kaik­ki seson­gin tuot­teet saa­daan vali­koi­maan. Nyt seson­gis­sa on tie­ten­kin her­kul­li­set pää­siäis­tuot­teet, ja…

lue lisää
Seson­ki­puo­ti jat­kaa sii­vous­toi­mien tehos­ta­mis­ta ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kotiin­kul­je­tuk­seen

Seson­ki­puo­ti jat­kaa sii­vous­toi­mien tehos­ta­mis­ta ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kotiin­kul­je­tuk­seen

Tie­do­te 13.3.2020 Seson­ki­puo­ti on huo­mioi­nut viran­omais­ten suo­si­tuk­set tämän vii­kon alus­ta saak­ka seu­raa­vin toi­men­pi­tein: • Pyy­him­me myy­mä­löi­dem­me pin­to­ja, kah­vo­ja ja taso­ja vähin­tään tun­nin välein desin­fioi­vil­la pesuai­neil­la ja ker­ta­käyt­töi­siä lii­nal­la. •…

lue lisää
Makeat suklaa­man­si­kat ja kupli­vat juo­mat kruu­naa­vat juh­lan

Makeat suklaa­man­si­kat ja kupli­vat juo­mat kruu­naa­vat juh­lan

Ystä­vän­päi­vä lähes­tyy pik­ku­hil­jaa ja mikä­pä sen parem­pi tapa juh­lis­taa ystä­vyyt­tä kuin her­kut­te­le­mal­la! Tum­ma- ja val­ko­suklaal­la kuor­ru­te­tut man­si­kat sekä mar­jai­sat juh­la­juo­mat tuo­vat muka­naan jo pie­nen aavis­tuk­sen kesäs­tä. Suklaa­man­si­koil­la suu makeak­si Iha­nan makeat…

lue lisää
Käsin­ku­do­tut perin­tei­set räsy­ma­tot tuo­vat tun­nel­maa

Käsin­ku­do­tut perin­tei­set räsy­ma­tot tuo­vat tun­nel­maa

Räsy­ma­tot tuo­vat monel­le mie­leen mum­mo­lan, pit­kät tuvan­pöy­dät not­ku­vi­ne herk­kui­neen, sei­näl­lä tikit­tä­vän kel­lon sekä rau­hoit­tu­mi­sen maa­seu­dun rau­haan. Moni onkin tul­lut Seson­ki­puo­din matot näh­des­sään ker­to­maan omis­ta muis­tois­taan, kuin­ka oma äiti tai mum­mo oli val­mis­ta­nut kan­gas­puil­la mat­to­ja koko suvul­le. Niis­sä yhdis­ty­vät rak­kaus suo­ma­lai­seen käsi­työ­pe­rin­tee­seen ja eko­lo­gi­seen elä­män­tyy­liin. 

lue lisää